Ζωγραφική

 

Όλες οι εικόνες είναι μοναδικές και φιλοτεχνημένες από την καλλιτέχνη. Αντίγραφα δεν διατίθενται και η αυθεντικότητα του κάθε έργου πιστοποιείται με συνοδευτικά έγγραφα υπογεγραμμένα από την ίδια.

 

 

Για μεγαλύτερη ανάλυση παρακαλώ πατήστε πάνω στην εικόνα.